Je novinka v seriáli pro1training cyklistickej ligy. Superchallenge je výzva pre naozaj pravých cyklistov, pretože vás preverí po každej stránke.

POTREBNÁ VÝBAVA

 • bicykel
 • prístroj s gps alebo smartfón
 • aplikácia strava
 • účet v aplikácii
 • člen klubu pro1training v aplikácii strava
 • nepovinné, no poteší: like na facebook a instagram stránke pro1training + odber youtube

PRAVIDLÁ

Superchallenge sa bude súťažne jazdiť len v ten deň alebo obdobie v ktorý bude vypísaný, aby sa zabezpečili podobné poveternostné podmienky. Superchallenge sa bude realizovať nasledovne. Na nami určenej trase sa bude nachádzať viacero rýchlostných skúšiek (RS) v podobe segmentov v aplikácii strava. Pre hodnotenie bude potrebné nami stanovenú trasu absolvovať v časovom limite. Hodnotenie bude vykonané zo súčtu časov na rýchlostných skúškach. Pravdaže vyhravá najlepší čas. Úseky medzi rýchlostnými skúškami nie sú merané, no pri presunoch myslite na časový limit potrebný pre klasifikáciu. Rýchlostné skúšky je povinnosť absolvovať individuálne! To znamená ako časovku jednotlivcov, každý za svoje. Štart na rýchlostných skúškach je letmý, teda nemusíte zastavovať. Verím, že všetci čo sa zúčastníte, budete dodržiavať pravidlá bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, a dodržíte podmienky fair – play. Teda hlavne, že nebudete hákovať, poprípade chodiť za autom alebo na elektrobajku. Vyhodnotenie bude vždy po ukončení výzvy, ktoré je vždy v posledný deň SUPERCHALLENGE o 20.00 h. Tešíme sa na vašu účasť! Športu zdar!

BODOVANIE: 

Superchallenge bude vždy nárez, a preto bodovanie bude nasledovné:

 1. miesto 15 b
 2. miesto 14 b
 3. miesto 13 b
 4. miesto 12 b
 5. miesto 11 b
 6. miesto 10 b
 7. miesto 9 b
 8. miesto 8 b
 9. miesto 7 b
 10. miesto 6 b
 11. miesto 5 b
 12. miesto 4 b
 13. miesto 3 b
 14. miesto 2 b
 15. miesto a účasť 1 b