Ahoj cyklisti a fanúšikovia nášho projektu pro1training.sk. Určite viete, že okrem prípravy športovcov, tréningového procesu a pretekaniu sa venujeme aj organizácii malej cyklistickej ligy v regióne Žiar nad Hronom – okolie. V tomto článku by sme vám radi v krátkosti priblížili ako liga vznikla a ako prebiehali prvé dva ročníky projektu. V príspevku by sme vám radi predstavili aj plány na nasledujúcu sezónu.

SKÚSILI SME

    Našťastie to neostalo len pri myšlienke a prázdnych “kecoch”, ale prišlo aj na samotnú realizáciu. Vytvorili sme jednoduché, bezpečné pravidlá, systém prihlasovania a stanovili sme zvládnuteľnú kapacitu cyklistov pre jednotlivé preteky. Myšlienka sa stretla s výborným záujmom v priemere 20 účastníkov na podujatie. 0 tý ročník v roku 2019 bol odštartovaný v mesiaci jún a v rámci neho sa konali 4 úspešné podujatia.

ROK 2020 POZNAČILA CORONA

    V aktuálnom roku mala liga začínať už v marci a pokračovať počas celej sezóny. Ako iné podujatia aj našu ligu poznačila celosvetová pandémia. Našťastie cyklistika je šport, ktorý nedostal stopku v tréningu a tak prišla ďalšia výborná myšlienka, robiť podujatie prostredníctvom moderných technológií on – line. Využili sme aplikáciu STRAVA, konkrétne funkciu segmentov, kde sme vytvorili trasu, stanovili dátum podujatia a za dodržania platných pravidiel vlády sme mohli porovnávať svoje výkony, čo do ťažkého obdobia a monotónneho tréningu prinieslo opäť akúsi iskru. Táto myšlienka taktiež zaznamenala úspech a nazvali sme ju PRO1TRAINING CHALLENGES. Neskôr keď sa sezóna obnovila a konečne sme sa mohli začať stretávať na podujatiach ligy, tak challenges pokračovali ako bodovaná súčasť cyklistickej ligy. Kto si chcel spestriť tréningový proces, alebo mal ambície bodovať do celého seriálu ligy, mal sa možnosť spravidla každý druhý utorok poriadne “zgumovať” či už na samotnej lige alebo prostredníctvom challenges. Jedno kolo ligy sa zakomponovalo aj do úspešného väčšieho podujatia HORNOVESKÝ CYKLOPRETEK, čo považujeme za veľký úspech. Koncom septembra, ešte pred sprísnením opatrení sme stihli úspešne ukončiť 1. ročník cyklistickej ligy na majstrovskom okruhu.

PLÁNY DO BUDÚCNA

V roku 2021 plánujeme pokračovať aj naďalej v tomto úspešnom projekte. Z minulých ročníkov sme získali cenné skúsenosti a tak sa budeme ligu snažiť vylepšiť. Hlavne trasy s hromadným štartom budeme situovať do menej frekventovaných oblastí. Časovky jednotlivcov sa budú jazdiť v rámci challenges, spravidla vždy prvý utorok v mesiaci, a to ako po rovine, tak aj do vrchu. Spravidla tretí utorok v mesiaci sa vždy uskutoční podujatie cyklistickej ligy, kde sa budú jazdiť preteky s hromadným štartom. Tu budeme aj naďalej obmedzovať počet účastníkov podľa technickej náročnosti trasy, tak aby sa predovšetkým dbalo na bezpečnosť účastníkov a dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky .

POĎAKOVANIE

Na chode ligy sa podieľa pár cyklistických nadšencov, ktorým by som sa chcel prostredníctvom tohto článku menovite poďakovať. Hlavne teda Braňovi Procnerovi za presnú časomieru a zabezpečenie pretekárov na trase z auta. Jozefovi Môcovi za vyhotovenie výborných fotografií a videí z podujatí. Romanovi Bérešovi z Cyklo – Santé Kremnica, ktorý prispel cenami pre víťazov. Pravdaže veľké poďakovanie patrí aj vám ktorí podporujete tento projekt svojou účasťou a výbornými výkonmi. Vidíme sa v ďalšom roku. Športu Zdar!