Športová diagnostika je pri profesionálnych i amatérskych športovcoch s ambíciami neodmysliteľnou súčasťou tréningového procesu. Vhodne vykonané testovanie poskytne obraz o momentálnej trénovanosti, zdravotnom stave, ale aj či aplikovaný tréningový proces priniesol benefit  v  náraste výkonnosti alebo naopak odhalí chybu v tréningovom procese, ak výkonnosť v sledovanom období klesla. Ideálnym časom na vykonanie testovania je začiatok cyklistickej sezóny, kde na základe testu získate vstupné parametre pre nadchádzajúcu sezónu.

TERÉNNE TESTOVANIE

S príchodom snímačov výkonu sa otvorila nová dimenzia v oblasti riadeného tréningového procesu. Do povedomia sa dostali základné diagnostické testy určené pre širokú verejnosť. No nie každí z vás má potrebné skúsenosti a know how na vykonanie a následné vyhodnotenie takého testu. Preto vám ponúkam túto službu. V rolovaciom menu si stačí vybrať test, ktorý chcete absovlovať a vyplniť formulár. Na základe formulára vám zašlem metodiku vykonávania konkrétneho testu s pokynmi, aké dáta máte zaznamenať. Zaznamenané dáta mi po vykonaní testu pošlete naspäť a následne obdžíte protokol s vyhodnotením testu.  

VÝBER TESTOV