CYKLISTICKÁ LIGA  2021 

Nejedná sa o oficiálnu akciu! Pro1training cyklistická liga je séria amatérskych modelovaných tréningových pretekov v cestnej a horskej cyklistike v regióne Žiar nad Hronom, na ktorých sa môže zúčastniť každý, bez rozdielu výkonnosti, pohlavia či veku. POZOR!Na základe situácie spojenej so šírením nákazy nového coronavírusu, vždy rešpektujeme aktuálne nariadenia vlády SR. 

PRAVIDLÁ PRO1TRAINING CYKLISTICKEJ LIGY

ÚČASŤ A ZABEZPEČENIE

Kapacita každého preteku je 25 účastníkov. Na pro1training cyklistickej lige sa zúčastníte tak, že vyplníte formulár pod textom a následne sa v čase prezentácie dostavíte na určené miesto štartu. Všetkým účastníkom sa pridelia štartovné čísla, na základe čoho potom spracujeme výsledky. Štartovné čísla ostávajú pretekárom na celý seriál pro1training cyklistickej ligy. 15 min. pred každým štartom bude vykonaná inštruktáž účastníkov v ktorej budú zdôraznené pravidlá a vysvetlený priebeh podujatia. Treba si uvedomiť, že sa jedná sa o modelovanú tréningovú jazdu bez zabezpečenia Policajným zborom Slovenskej Republiky a uzatvorenia trate. Na štarte pretekov sa bude nachádzať neutrálne vozidlo, kde si môžete odložiť svoje veci, pri cestných pretekoch sa toto vozidlo bude pohybovať za čelnou skupinou a taktiež si môžete do vozidla dať rezervné kolesá a veci. Vo vozidle bude aj mechanik, ktorý Vám pri jednoduchých technických problémoch podá pomocnú ruku. Na štarte pri prezentácii svojim podpisom potvrdzujete, že sa pro1training cyklistickej ligy zúčastňujete dobrovoľne a na vlastné riziko, že sa budete riadiť pravidlami bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, a že za prípadné ujmy, škody, ktoré spôsobíte sebe, alebo inej osobe beriete plnú zodpovednosť. Taktiež svojím podpisom dávate súhlas na spracovanie osobných údajov (meno, priezvisko a tím ktorý reprezentujete + možnosť zverejňovať fotografie s Vašou podobizňou na stránke pro1training.

PRETEKY

Najdôležitejšie pravidlo je teda dodržiavať pravidlá bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, jazdiť výhradne na pravej strane cestnej komunikácie najlepšie za krajnicou, uprednostniť svoju bezpečnosť pred výsledkom a brať do úvahy, že v skupine ovplyvňujete aj bezpečnosť ostatných pretekárov. Pri individuálnom, ale aj skupinovom výkone dávajte pozor na občanov z obcí, ktorí o našej prítomnosti nevedia. Pravdaže sme  cyklisti, sme športovci a riadime sa pravidlami fair – play.  Preteká sa za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého počasia sa kolo ligy PRO1TRAINING presunie, o čom budete včas informovaní . Cyklistická prilba je povinná, bez nej Vám povolený štart NEBUDE !

BODOVANIE

Na konci každého kola a challengu, získavajú pretekári body do celkovej klasifikácie podľa poradia v danom kole, od 1. miesta: 10 b,9b, 8b, 7b, 6b, 5b, 4b, 3b, 2b, a  1b pre pretekárov na 10. a nižšej priečke. 

VYHODNOTENIE

S výsledkami budete oboznámení v mieste cieľu do 10 min. po dojazde posledného pretekára. Po každom kole bude mini vyhodnotenie prvých troch pretekárov. Všetci pretekári budú následne zaradený do celkového poradia, ktoré sa na konci sezóny vyhodnocuje na základe umiestnení. V prípade rovnosti bodov obidvaja pretekári obdsadia príslušné umiestnenie. 

SYMBOLICKÉ ŠTARTOVNÉ

3 “éčka” za ktoré sa pokryjú náklady spojené s výrobou čísel, nákupom SK pások, časomiera, strava premium, ceny pre víťazov, pohonné hmoty do sprievodného vozidla + čosi na kávičku naším pomocníkom. 

PRETEKÁRI DO 15 ROKOV FYZICKÉHO VEKU

Môžu sa zúčastniť v sprievode rodiča, alebo zákonného zástupcu.

OBMEDZENIE

V rámci pravidiel fair – play sme sa rozhodli pri časovke jednotlivcov zakázať časovkársky špeciál. Pretekári ktorí potrebujú na časovkárskom bicykli trénovať a chcú sa zúčastniť pro1training ligy, tak môžu urobiť, budú figurovať vo výsledkoch no do celkového poradia nezasiahnu.